Than%20long 7
[Trang Chu]
[Dang ky]
http://thanlong.wap.sh
* Sau khi da dang nhap, cac ban co the tao lap site cua minh tai xtgem, nho vao nhung thanh cong cu va tai nguyen co san duoc ho tro boi xtgem, hay click tron giao dien tieng viet qua bieu tuong la co cua vietnam tai trang chu cua xtgem nhu toi da noi tai phan truoc cho thuan tien ,sau khi dang nhap man hinh co nhung dong lien ket sau:
- Tao lap (creat) : Day la phan tao lap va viet cho trang chu cua ban khi khach truy cap se thay nhung gi ma ban muon gioi thieu tai trang chu, van de viet vao file nay ra sao toi se huong dan chi tiet ben duoi.
-Trinh duyet file (file browser) : khi click vao day ban se thay da co 1file mac dinh co ten la index xin dung xoa file nay vi no chinh la trang chu cua ban day ,va ben duoi co cac hang chu sau :
- Tao file (Dodaj file) : cho phep ban tao lap 1 tep tin moi, tep tin nay co ma html, xhtml,hoac vml, tuy ban chon cung voi ten cua no ,luu y : ban nen chon dinh dang xhtml, va ten file ko dc co ky tu dac biet nhu :@ hay nhung thu tuong tu,co the chen gach chan,gach ngang hay dau cach cho ten tep.
-Tao thu muc (Dodaj forder) : dung de tao thu muc ma sau nay se luu tru du lieu cua ban khi up len, ban co the tao nhieu thu muc me va con tuy vao muc dich va nhu cau su dung. Va tai cac thu muc do ban co the thuc hien upload hay tao file tuong tu nhu o day.
-Upload file : Day la phan rat quan trong va huu ich,no giup ban dua file du lieu gom cac tep tin ma ban muon luu tru len site cua minh va sau do dua link lien ket ra ngoai trang ma ban muon gioi thieu va chia se voi moi nguoi. Co 2 hinh thuc upload danh cho ban lua tron nhu sau :
+ Phan tren la uploa file su dung thiet bi trinh duyet co the chinh la dien thoai cua ban day, hoac may tinh thi cang tot. Vao trong thiet bi tim va chon file ban muon dua vao site roi thuc hien upload.
+Phan duoi la upload file voi hinh thuc nhap khau tep tin truc tiep tu site, host khac, hay nhap dung link file ma ban can lay va thuc hien upload, luu y phan nay co su thuan tien,nhung bi han che rat nhieu vi 1 so host bao ve ban quyen nen ho khong cho minh lay va viec up se bi hong, bieu hien thuong thay la file ban lay ve se co dinh dang html hoac xml.

-Giao dien (zatada) : Chuc nang nay cho phep ban ap dung no vao trang chu cua minh voi giao dien duoc thiet ke san, luu y neu ban ap dung giao dien moi thi giao dien cu se mat di.
- Kiem tien : day la chuc nang giup ban kiem tien tu nhung quang cao cua xtgem,va nho do ma co them thu nhap, hay doc het thoa thuan bang tieng anh. Truoc khi lam dieu nay hay dang ky 1tai khoan tai paypal tai dia chi http://paypal.com nhe.
-Thong ke (statistika) : Chuc nang nay cho ban biet da co nhung ai,phuong tien gi,thoi gian nao da truy cap site cua ban.
-Thiet lap (podesavanja) :Chuc nang rat quan trong, hay thuc hien viec tao lap nhap email hop lecua ban vao do (gmail hoac yahoo la tot nhat)phong khi quen mat khau dang nhap,ban co the su dung chuc nang quen mat khau va mat khau moi se duoc gui toi mail cua ban.
-Lien lac ho tro (contact podrska) : Lien he voi quan li vien cua xtgem khi ban can su tro giup, gui email bang tieng anh cho ho.
-Mo ta (opis) : Chuc nang nay giup ban dua site cua minh len danh muc cua xtgem de ho phan nhom , theo chu de va gioi thieu ra ben ngoai (tai trang chu xem "Muc") se thay.
-Tu dong dang nhap : chuc nang nay cho ban lay link dang nhap tu dong va luu lai(tuy vao tung trinh duyet) de khong phai thuc hien dang nhap thong thuong. Ban cung co the lay link theo cach thu cong.

Thiet ke trang
* Su dụng thanh công cụ bộ tạo lập của xtgem để xây dựng và phát triển site của bạn rất hưu ích,ở đây tôi huớng dẫn sơ luợc về việc chúng ta làm site trên giao diện tiếng Việt voi chức năng sẵn có với link chữ E trong (E+-) la chinh sua khoi va + la de them phan nua ma ban muon viet va - la de xoa di phan trang ma ban khong muon de lai, chi tiet them :
-Văn bản (text) : chuc giup ban viet len trang cua minh nhung thong diep cua trang bang ngon ngu hien thi la chu viet.
-link : chuc nang giup ban dua nhung lien ket toi cac trang khac cua ban hoac cua ai do.
-hình ảnh (image) :giup ban chen them 1hjnh anh vao trang cua minh.
-Trang moi (new page) : chuc nang tao 1trang moi trong 1thu muc hien tai cua ban.
-file : chuc nang them file dinh kem vao trang cua ban (han che su dung nhe,cho trang load nhanh hon).
-link hình (sile img link) : giup ban chen them 1duong link con hinh anh len trang.
-dòng mới (novalignja) : them 1dong de phan biet,nhu khi viet van ban vay.
-Canh le (align) : giup ban can le cho trang theo tung phan.

-Mã (code html hoac vml ,xhtml) : rất quan trong giúp tùy chỉnh nhieu phần trong trang, thực ra khi lam site tai xtgem du khong sử dụng chức năng nay ban vẫn viêt đuợc nhung thứ cơ bản lên trang của mình, nhung đó chì là cơ bản thôi, tôi viêt site chủ yêu dung code để viết,tất nhiên vì là giao diện wap dành cho điện thoại nen toi dùng khong phai nhiều code làm gì. Nếu chưa biết về code bạn có thể tham khảo thêm tại dây http://thanlong2.wap.sh tôi đã viết rất chi tiết , và sẽ viết thêm nhiều đoạn cơ bản nữa!
-Chuc nang XT : (xem chj tjet ben duoi)
+ Ngay gio : chuc nang ho tro hien thj ngay gio voi cac mui gio chuan quoc te,ban tuy chjnh them cho phu hop voi dia phuong cua minh, vd vietnam la +7 GMP.
+Bo dem : cho biet da co bao nhieu luot truy cap trang cua ban, tuy chon kieu dem nhe.
+Online : cho biet bao nhieu nguoi dang truy cap site cua ban .
+Quàng cáo : bạn giúp chèn xtgem quang cao,và khi có khách click vào quàng cáo do,xtgem sẽ trả tien cho ban qua tai khoan paypal.
+Trinh duyet : cho biet khach dang truy cap site bang trinh duyet gi. Vd toi dung nokia7610 vao trang cua ban,se tu dong hien thi nokia7610.
+IP : cho biet dia chi ip cua khach khi ho truy cap.
+ Danh sach file : rat hay giup ban đưa tât cả têp tin co trong thư mục hien tai đưa ra ngoài trang cùa bạn.
+file riêng : giúp hien thị nhung file da bi giấu di (vi su dung mat khau).
+Tin nhanh RSS : hiển thị tin tức nhanh, nên cài vào đầu trang

[WAPMASTER]
TOP-RATING
thanlong.wap.sh

The Soda Pop